est : eng : rus
Uudised
print
Kotiprojekt 2014-06-17 08:12:35

Kotiprojekt „Mina hoolin!“

 

Täielikult tekstiilijäätmeist valmistatud koti on õmmelnud puuetega inimesed. Kotte kasutades väheneb vajadus lühiajaliste kilest poekottide järele. Puuetega inimesed tunnevad „Mina hoolin“ projekti osas suurt elevust, teades, et nende valmistatud kotid lähevad erinevatesse poodidesse üle Eesti. Ainuüksi see teadmine tekitab tunde, et olen vajalik ja hinnatud, et MINU panus sellesse on oluline.

 

Tasu makstakse töö eest, mitte annetuse või toetusena

Projekt ei toeta puuetega inimesi, raha ei tule kogumiskarbist või toote müügiprotsendist. Raha teenivad puuetega inimesed ise. Projekti kaudu saab tööd puudega inimene, kes enamasti pole avatud tööturul konkurentsivõimeline.

 

Kogu müügitulu läheb Viljandi puuetega inimestele

Võrdusmärk lauses „Koti hind = puuetega inimeste töötasu“ teavitab sellest, et ülejäänud projekti kaasatud osapooled tegutsevad vaid vabatahtlikkuse alusel. Kauplused ei lisa oma tavapärast marginaali. Pakendiringlus on organiseerinud tekstiilijääkide kogumise, jõudmise õmblustöökotta Viljandisse, valmistoodangu äraveo ja laiali jaotamise. Tekstiilijäätmete omanikud on tootmise korraldanud ringi nii, et nad sorteerivad tekstiilijäätmed eraldi.

Eristume konkurentidest nii, et partnerid panustavad energiat teadlikult midagi vastu saamata! Kuid õige asja eest!

 

Iga kott on ainueksemplar

Vaatamata sellele, et puudega inimesel on kotti aeganõudvam ja raskem välja lõigata ning õmmelda, saab ta sellega suurepäraselt hakkama!

Kott on käsitöö, ainueksemplar, valmistoode ja mitte allhange. Autorid sobitavad lõiked õigetele kohtadele, mitte ei lõika 200 kotti sarnasest kangamaterjalist šablooni järgi välja. Kõik värvilised kotid on pisut erinevad – kahte täpselt ühesugust on raske leida.

Näiteks kreissaega pooled näpud kaotanud mees saab õmmelda ainult kotisangu. Üks naisõmbleja töötab vaid käsimasinaga, sest jalapedaaliga masinat ta kasutada ei saa.

Oleme ülesanded jaganud vastavalt õmbleja võimetele ja vajadusele. Igaüks teeb just seda, mida ta suudab. Ka materjali sorteerimine, ladustamine ja pakendamine on osake tervikust.

 

Maksab 4.50 eurot

Kott maksab 4.50 eurot. Kotti ostes tead, et kogu tulu läheb puudega inimesele, kes tunneb, et on vajalik ja hinnatud ning tema panus on oluline. Teenitud raha annab võimaluse täita soove ja unistusi, mis vaid toetusi ja pensioni saades jääksid teostamatuks.

 

Toode on 100 protsenti jäätmetest

Koti valmistamisel on kasutatud vaid materjali, mis tavaoludes muutuks jäätmeks. Lisaks tekstiilmaterjalile saame jäätmetena kasutada ka takjapaela ja niite, mis muidu muutuksid pärast tellimustöö täitmist jäätmeiks, sest igal tootel on oma värvikoodiga tooteosad, mis järgmisele tellimusele ei sobi. Toode on valmistatud 100 protsenti jäätmetest!

Isegi pesupulber, millega kotid läbi pestakse, on saadud Henkelilt transpordikahjustustega tootepakenditest.

 

Koti ostja hoolib

Koti ostja eristub tavapärasest kiirtarbijast nii kotil disaini kui ka sõnumi järgi.

 

Ideoloogiline keskkonnaalane taust

Kahtlemata on jäätmete vähendamine kasulik nii tekstiili- kui ka pakendijäätmete kontekstis, nii ei osteta kiiresti käibivaid kilekotte. Suuname taaskasutusse olemasolevad jäätmed ning väldime liigse tarbimise tõttu tulevikus tekkivaid jäätmeid.

Naftat jätkub pisut kauemaks, koti ostnud inimene toetab nii keskkonnahoidu kui ka raskendatud konkurentsivõimega inimesi tööturul, poed tegutsevad Euroopa Komisjoni soovituse kohaselt, vähendades oma tegevusega kaasnevat pakendijäätmemassi.

Pakendiringlus saab koostööpartnerite abiga vältida jäätmete tekkimist, sest aitame kaasa pikaealiste asendustoodete tekkimisele. Tekstiilijäätmed, millest kotte õmmeldakse, on kogu Eesti vabariigi aja jõudnud valdavalt prügimäele. Töötlusest/õmblusest järgi jäänud tekstiilijäätmed taaskasutatakse energiana.

 

Projekti osalised

Metroprint, Pixmill, Lipuvabrik, Brand Factory, Nurme Vabrik, JCDecaux, Henkel Baltic, Stockmann, Selver, Maxima, Eesti Pakendiringlus.

 

Kontakt:

Aivo Kangus

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

juhatuse esimees

+372 50 79 315

 


Taaskasutuskoti avakõne 2014-06-17 08:12:07

Tere kõigile kohaletulnutele!

 

Minu nimi on Aivo Kangus, olen MTÜ Eesti Pakendiringluse juht. Vabandan, et kasutan märkmeid – ma ei ole ammu enda jaoks nii olulisel teemal avalikkusele esinenud.

 

Algatuseks räägiksin ühe isikliku kogemuse, mis kaudselt seostub põhjusega, miks Pakendiringlus käesoleva projekti algatas.

Nimelt käisid mul eelmise nädala reedel kodus vargad.  Viidi ära mõned likviidsed tarbeesemed ning kõik emotsionaalse ja rahalise väärtusega mälestusesemeid. Mõtiskledes rahulikult juhtunu üle jõudsin kahele järeldusele.

 

Esiteks: kõik materiaalne on piiratud ressurss ja ajas kaduv.

 

Teiseks: emotsionaalselt oluliste asjade füüsiline kadumine ei saa röövida neid tundeid, mida need asjad mulle pakkusid. Lõppkokkuvõttes on lähedaste inimeste südamesoojus olulisem kui käegakatsutav vara.

 

Seni äraviskamisele minevatest jäätmetest uue asendustoote tegemine aitab säästa taastamatut naftat.

 

Reklaamplakatid materjalina on trükikvaliteedilt arendatud piisavalt kvaliteetseks konkureerimaks teiste meediakandjatega. Seega ka nendest tehtud toodet ei maksa häbeneda.

 

Muutsime juba poole protsessi pealt veidi kottidel olevat kirja, sest leidsime koostööpartneri, kelle tehnoloogilistest iseärasustest tulenevalt jääb järgi suurtes kogustes niiti ja takjaribasid.

 

Antud kotid on käsitöö, kuid samas pole tegemist ajakriitilise tootega. See võimaldas leida koostööpartneriks puudega inimesed, kelle suurim mure isiklikul tasandil on minu hinnangul ühiskonda kaasatus võrdväärse kodanikuna, mitte ülalpeetavana.  Võimalus nelja seina vahelt välja tulla, luues mitte millestki väärtuse. 

 

Poekott on mingil määral sundost, milleta ei saa tänapäeva maailmas hakkama. Valides selle koti annate võimaluse näidata üles hoolivust nii keskkonna kui ka kaaskodanike suhtes.

 

Tahaksin tänada ka Pakendiringluse kauplustest partnereid, kes isetu tegevusega ja ühiselt õla alla panid.  Loodetavasti võetakse see algatus ka Eestimaa elanike poolt soojalt vastu ning saame ühiselt järgnevatel aastatel teha õigeid tegevusi.


USA-s paberi taaskasutamises langus 2014-05-13 10:44:03
USA Metsa- ja Paberitööstuse Liit teatas vanapaberi taaskasutamise langusest 2013. aastal. Kui 2012. aastal taaskasutati 65,1% turule pandud paberist, siis 2013. aastal vaid 63,5%. Samuti on kahanenud vanapaberi eksport 6,3% võrra tänu Aasia turgude vähesele huvile. USA-s on eesmärgiks seatud aastaks 2020 jõuda 70% taaskasutamiseni turulepandud paberist.


Vanemad uudised
Ć¼les