est : eng : rus
Uudised
print
Kaheksa EL liiget ei täida pakendidirektiivi 2016-04-29

Teatavasti näeb EL pakendi- ja pakendijäätmete direktiiv ette, et liikmesriigid peavad tagama taaskasutuse klaaspakendi osas vähemalt 60%, plastpakendi osas vähemalt 22,5%, paberpakendi osas vähemalt 60%, metallpakendi osas vähemalt 50% ning puitpakendi osas vähemalt 15% ulatuses turule pandud pakendi massist.

Kaheksa EL liikmesriiki pole neid sihtarve täitnud. Kõige kaugemal eesmärkide täitmisest on Poola ja Malta, kelledel on täitmata taaskasutusnõuded nelja materjali liigi osas. Poolal on täidetud nõuded vaid puidu osas ning Maltal plasti osas. Ungaril, Küprosel ja Horvaatial on täitmata nõuded kahe materjali liigi osas.

Lätil, Leedul ja Portugalil on nõuded täitmata ühe materjali liigi - klaasi - osas. Klaas on ka see materjal, mille suhtes kõige enam ei suudeta nõudeid täita. Kaheksast riigist on vaid Horvaatia see, kes on täitnud klaasi taaskasutamise sihtarvu. Horvaatial on aga nõuded täitmata puidu ja metalli osas.


Taaksasutamist määrab iga, mitte rahvus 2016-04-29

Üheteistkümnes Euroopa riigis tehtud uuringu põhjal saab öelda, et erinevused jäätmete sorteerimise harjumuse osas ei jookse mitte rahvuse piire mööda, vaid sõltuvad hoopis vanusest. Mida vanemad on inimesed, seda teadlikumad nad on sorteerimisvajadusest.

Uuringu viis läbi klaasi taaskasutamisele keskendunud organisatsioon Friends of Glass ja seega keskendusid küsimused klaasi taaskasutamisele.

Uuringust selgus, et Euroopa elanikel on märkimisväärne teadlikkus jäätmete taaskasutamisest. Keskmiselt ütlesid vastajad, et nad suunavad nädalas taaskasutusse 6-20 klaaspakendit. Šveitsis taaskasutab klaaspakendeid 99,6% vastajatest, Saksamaal 88,6%, Prantsusmaal 74% ja Hispaanias 77%. Kõikide vastajate seas oli keskmiselt 94% neid, kes pidasid väga vajalikuks pakendite taaskasutamist.

Suurbritannia näitel võib välja tuua aga selle, et vanem põlvkond on teadlikum. Näiteks teadis vaid 50% 18-29 aasta vanustest vastajatest, et klaaspakendeid võib ümber töödelda lõputu arv kordi. 50-59 aastaste vastajate seas aga oli see teadlikkus 77%.


Maailma kõige keskkonnahoidlikum koer suri 2016-04-29

Walesis Torfaenis suri 13. eluaastal labrador Tubby, kes oli tuntud, kui maailma kõige keskkonnahoidlikum koer. Nimelt hakkas ta juba väikse kutsikana kraavidest ja põõsastest välja tooma PET-pudeleid. Ta otsis neid pudeleid lõhna järgi ja tõi igal jalutuskäigul oma peremehele keskmiselt 6 pudelit. Tubby oli võimeline leidma pudeleid ka siis, kui need olid maa sisse maetud. Väidetavalt tõi ta sellisel viisil taaskasutusse oma elu jooksul umbes 50 000 plastpudelit.

2011. aastal õnnestus tal ka pääseda Guinnessi rekordite raamatusse. 2010. aastal sai ta Torfaeni volikogult aukodaniku tiitli.
Vanemad uudised
ĂĽles