est : eng : rus
Uudised
print
- 0000-00-00 00:00:00
Jõulud
Uus kliendikeskkond veebis 2014-12-03 09:34:58

Head kliendid

Eesti Pakendiringlus võtab alates 1. detsembrist 2014 kasutusse uue elektroonilise deklareerimise keskkonna, mis asub endisel aadressil www.pakendiringlus.ee/klient

Kõik vanad kasutajatunnused ja salasõnad jäävad kehtima.

Uus elektrooniline keskkond võeti kasutusele selleks, et paremini ja kiiremini anda klientidele tagasisidet klientide juurest kogutud pakendimaterjalide kohta.
Lähiajal loodame jõuda selleni, et Pakendiringluse koostööpartnerile üleantud pakendimaterjalide kogus kajastub veebis järgmistel päevadel.

Uues keskkonnas on andmed klientide juurest kogutud pakendikoguste kohta alates 1. oktoobrist 2014.a.

Eelmiste perioodide kohta leiate andmed vanast keskkonnast, mis on samuti leitav lehelt www.pakendiringlus.ee/klient            
Vanasse keskkonda ei saa enam sisestada pakendiaruandeid.

Küsimuste ja ettepanekutega palume pöörduda emailile info@pakendiriglus.ee
         

Eesti Pakendiringlus


Britte on tabanud roheväsimus 2014-11-27 10:55:48
Eksperdid hoiatavad, et Suurbritannia ei suuda täita EL normi taaskasutada aastaks 2020 50% kõikidest jäätmetest. Probleemi nimetatakse roheväsimuseks.
Asi seisneb selles, et erinevad omavalitsused on elanikele andnud erinevaid ja vastukäivaid instruktsioone jäätmete sorteerimiseks. Kuni selleni välja, et mõnel pool kohustatakse majapidamisi omama kuute erinevat konteinerit.
Kui aastal 2001 oli olmejäätmete taaskasutusprotsent Suurbritannias 11, siis aastaks 2012 oli see tõusnud 43% peale. Seejärel on aga olmejäätmete taaskasutamise osakaalu kasv seisma jäänud.
Vanemad uudised
Ć¼les