est : eng : rus
Uudised
print
Konkurentsiamet: “Rohelise Punkti” märgi kasutajad ei ole kohustatud ETO-ga liituma 2005-08-24
Paljud Eesti ettevõtjad impordivad kaupu, mille pakendid on teises Euroopa Liidu liikmesriigis märgistatud “Rohelise Punkti” märgiga. Konkurentsiamet, tuginedes Euroopa Komisjoni praktikale, rõhutab oma hiljutises pressiteates, et nimetatud märki kasutavad ettevõtjad ei ole kohustatud seoses “Rohelise Punkti” märgi kasutamisega sissetoodud pakenditel, liituma Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) taaskasutusteenusega.

Konkurentsiamet on seisukohal, et pakendiettevõtjatel peab olema võimalus ise pakendijäätmeid koguda, valida konkureerivate taaskasutusorganisatsioonide vahel või kasutada mõlemaid lahendusi korraga, vaatamata sellele, et nende pakenditele on välisriigis eelnevalt kantud “Rohelise Punkti” märk.

Hetkel tegutseb Eestis kaks akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni, mis tegelevad pandita pakendite kogumise ja taaskasutusega. Nendeks on ETO ja Eesti Pakendiringlus (EPR).

ETO kasutab oma organisatsiooni märgina rahvusvaheliselt tuntud “Rohelise Punkti” (der Grüne Punkt) märki, olles ainus vastava märgi kasutamise litsentsi saanud ettevõtja Eestis.

Kehtima hakanud pakendiseadus on loonud aluse taaskasutusorganisatsioonide tegutsemisele, kellele ettevõtjad saavad üle anda pakendiseadusest tuleneva pakendijäätmete tagasivõtmise- ja taaskasutamise kohustuse.

Pakendiseadus kohustab taaskasutusorganisatsiooni omama märki, mis näitab ettevõtja kuulumist taaskasutusorganisatsiooni või ettevõtja kohustuste üleandmist taaskasutusorganisatsioonile. Ettevõtjail on omakorda õigus kanda pakendile või etiketile organisatsiooni kuulumise märgistus.
ĂĽles