est : eng : rus
Uudised
print
Silokilest 2007-06-15

Põllumajanduses kasutatav silokile on olnud pikemat aega diskussiooniobjektiks. Mõningate arvamuste kohaselt ei ole silokile pakend ja talle ei rakendu pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevad nõuded. 
Et tuua selgust vaidlusesse, pöördus MTÜ Eesti Pakendiringlus selle küsimusega keskkonnaministeeriumi poole.
Keskkonnaministeeriumi vastus osutab sellele, et ka silokile on pakend, kuna selle peamised funktsioonid on kauba kaitsmine, käsitsemine ja hoidmine.

Lisa fail pdf


ĂĽles