est : eng : rus
Uudised
print
Euroopa kohtu otsus rohelise punkti märgi kohta 2007-06-15

Euroopa Esimese Astme Kohus ei rahuldanud oma 24 mai k.a. otsuses Rohelise Punkti kaubamärgi omaniku hagi, milles too taotles Euroopa Komisjoni 20. aprillil 2001 tehtud otsuse tĂĽhistamist.
Nimetatud Euroopa Komisjoni otsus sätestas, et tootja või importöör ei pea maksma alternatiivseid pakendite kogumise ja taaskasutamise teenuseid kasutades Rohelise Punkti märgi õiguste omanikule tasu, kui on tõendatud, et ta ei kasuta selle märgi õiguseid omava taaskasutusorganisatsiooni teenuseid.
Kohtuotsuse eestikeelset täisteksti saab lugeda siit: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=et&num=79929475T19010151&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET


ĂĽles