est : eng : rus
Uudised
print
Metallpakendi taaskasutus Euroopas kasvab 2007-12-19

Euroopa Metallpakendi Tootjate Assotsiatsiooni (APEAL) andmed osutavad, et 2006. aastal koguti ja taaskasutati 66% turulesaadetud metallpakendist. Ning et taaskasutusmäär on tõusvas trendis.
Kokku taaskasutati 2006. aastal 2.5 miljonit tonni metallpakendeid, mis ennetas uue metalli tootmisest tekkivad 4.7 miljonit tonni sĂĽsinikdioksiidi.
2006. aatsal tõusis metallpakendite keskmine taaskasutusmäär Euroopas 5 protsendi võrra. Suurimad taaskasutajad olid Saksamaa ja Belgia, kus koguti ja taaskasutati vastavalt 93% ja 89% turuleläinud metallpakenditest. Austria ja Holland taaskasutasid ca 80%.
Dünaamilist metallpakendite taaskasutuse kasvu näitavad uued EL liikmesiriigid. Eesti Pakendiringlus kogus ja taaskasutas 35% oma klientide poolt turuletoodud metallpakenditest ehk 974 tonni.


ĂĽles