est : eng : rus
Uudised
print
Bulgaaria antakse prügi pärast kohtusse 2010-01-27
Euroopa Komisjon on otsustanud anda Bulgaaria Euroopa Kohtusse seoses sellega, et Sofia prügi käideldakse nõuetele mittevastavalt.
Nimelt on asi selles, et kohalike elanike ja keskkonnaorganisatsioonide vastuseisu tõttu pole õnnestunud Sofia jaoks uut nõuetele vastavat prĂĽgilat rajada. Et aga ei tekiks Napoli-laadset prĂĽgiuputust, avati taas nõuetele mittevastav Suhodoli prĂĽgila.
Euroopa Komisjon juhtis tähelepanu, et EL-poolsed rahastamisvõimalused prügilate kaasajastamiseks on kogu aeg olemas olnud, kuid hoolimata planeeritavast integreeritud käitlussüsteemist, on senini teadmata, millal Sofia prügi keskkonnasõbralikult käitlema hakatakse.
ĂĽles