est : eng : rus
Uudised
print
Siseminister rikkus haldustava 2010-03-10
Seoses Siseministeeriumi kummalise sooviga alustada MTÜ Eesti Pakendiringluse sundlikvideerimist, pöördusime õiguskantsleri poole selgitamaks välja, kas taoline tegevus on kooskõlas hea haldustavaga.
Oma 04.03. vastuses osutab Ă•iguskantsler, et siseminister on rikkunud Pakendiringluse õigust teada teda puudutavast menetlusest ning pole taganud Pakendiringlusele ärakuulamisõigust. Samuti on siseminister sooritanud õigusvastase menetlustoimingu ning õiguskantsler soovitab siseministril vabandada MTĂś Eesti Pakendiringluse ees oma õigusvastase tegevuse pärast.
ĂĽles