est : eng : rus
Uudised
print
Prantslased taaskasutavad mööblit 2011-10-27
Prantslased arutavad seaduseelnõu, mis näeb ette mööblile tootjavastutusprintsiibi rakendamist. Seaduseelnõu näeb ette nii kodu- kui ka kontori- ja tööstusmööbli kogumise ja taaskasutamise tootjate kulu.
Müüjaid kohustatakse näitama mööbli müügiarvetel eraldi käitluskulusid. Tootjad peavad tagama mööbli tasuta äraandmisvõimaluse kõigile tarbijatele.
Aastaks 2015 sätestatakse taaskasutamise ja korduskasutamise sihtarvuks kodumööblile 45% ja ettevõtetest pärinevale mööblile 75%.
ĂĽles