est : eng : rus
Uudised
print
PakendiettevÔtja poolne pakendi ja pakendijÀÀtmete kogumine 2012-06-02

Pakendite kogumine pakendiettevÔtja poolt

Lugupeetud pakendiettevÔtjad

Informeerime Teid, et kÀesoleva aasta mai alguses on Maksu- ja Tolliamet ning
Keskkonnaministeerium avaldanud ametliku teabepÀringu vastusena oma seisukohad
seoses pakendiettevÔtjate juures kogutud pakendimaterjalide taaskasutamise
arvestamisega pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse kontekstis. MTÜ Eesti
Pakendiringlus kui keskkonnaministri poolt pakendiseaduse alusel akrediteeritud
organisatsioon juhindub kÀesoleval juhul seaduste tÀitmisel Keskkonnaministeeriumi
seisukohtadest (enne kui pole avaldatud teistsugust tÔlgendust vÔi jÔustunud teistsugust
kohtuotsust). On alust eeldada, et nii Keskkonnainspektsioon kui ka Maksu- ja Tolliamet
hakkavad oma edasises jÀrelvalvetegevuses antud tÔlgendustest juhinduma.

Antud kiri pakendiettevĂ”tjale on informatsioon MTÜ Eesti Pakendiringluse edasisest
tegutsemismudelist ja samuti vÔimalus igal pakendiettevÔtjal individuaalselt vastu vÔtta
otsus (koos kaasnevate vÔimalike tulemitega), kuidas toimuvad arveldused kliendi poolt
kogutud pakendimaterjalide osas. KÀesolev kiri puudutab kirja kÀttesaamisele ja teatavaks
tegemisele jÀrgnevalt pakendiorganisatsioonile deklareeritud koguseid.

Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi seisukoht nn isekogumist
puudutava osas on ĂŒhene. Kui pakendiettevĂ”tja on oma kohustused kirjaliku lepinguga
taaskasutusorganisatsioonile ĂŒle andnud, siis ei saa ta oma ĂŒle antud kohustuste
tÀitmiseks ei enda ega teiste poolt turule lastud pakendist tekkinud pakendijÀÀtmeid
jÀÀtmekÀitleja vahendusel taaskasutusse suunates vÀhendada enda pakendiseadusest
tulenevaid kohustusi. Nimetatud riigiasutuste seisukohtadest nÀhtub, et pakendiettevÔtjal
on pakendiseaduse jÀrgi kohustus maksta pakendite kogumise ning taaskasutamise
eest kÔigile taaskasutusorganisatsiooni klientidele mÀÀratud vÔrdse tariifi alusel tasu.
Kuna tegemist on keerulise ning mitmeti tÔlgendatava olukorraga, siis oleme tellinud ka
Ă”igusliku ekspertiisi tunnustatud ekspertidelt (advokaadibĂŒroo seisukoht on lisatud).

Tulenevalt eelnevast annab MTÜ Eesti Pakendiringlus teada, et kehtima
jÀÀvad varasemad pakendiettevĂ”tja ja MTÜ Eesti Pakendiringlus kokkulepped
pakendimaterjalide kogumise ning taaskasutamisega seotud kulude hĂŒvitamiseks
lepinguga kohustused ĂŒle andnud pakendiettevĂ”tjate juurest.

Samas, arvestades Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi seisukohti,
MTÜ Eesti Pakendiringlus ei vĂ€henda pakendiettevĂ”tja poolt tema tegevuskohas
kogutud pakendimaterjalide osas pakendiettevÔtja arvel taaskasutava koguse osas
tariifidega maksustavat kogust. Arved esitatakse MTÜ Eesti Pakendiringlus tariifide
alusel turule lastud pakendikoguste alusel pakendiseadus § 36 toodud sihtarvude
ulatuses.

MTÜ Eesti Pakendiringlus on korraldanud paljude pakendiettevĂ”tjate juures pakendite
kogumise (ja sellega seonduva tegevuse finantseerimise). Seda vÔimalust on paljud
pakendiettevĂ”tjad kasutanud ning MTÜ Eesti Pakendiringlus on valmis sellega edaspidigi
tegelema.

PakendiettevÔtjatel, kes on seni rakendanud nn isekogumist (enda valdusse jÀÀvale
pakendimaterjalile), jÀÀb siinkohal vÔimalus iseseisvalt otsustada edasise osas. VÔimalik
on leppida kokku enda valduses olevate pakendijÀÀtmete kogumise korraldamise
koostöös taaskasutusorganisatsiooniga vÔi organiseerida seda ise. MÔlemal juhul saab
pakendiettevÔtja positiivset vÀÀrtust omava pakendimaterjali eest sellele vÀÀrtusele
vastavat materjali kokkuostmisega tegeleva jÀÀtmekÀitleja poolt makstavat tasu.

Juhul, kui mÔni pakendiettevÔtja leiab, et tal on eelöeldule vaatamata teatud olukorras
Ôigus tariifidega maksustavate pakendikoguste vÀhendamisele, peab ta allkirjaÔigusliku
isiku poolt tegema meile vastava kirjaliku avalduse. Avalduses peab pakendiettevÔtja
vÔtma endale vastutuse kÔigist pakendiseaduse ning pakendiaktsiisiseadusega
tulenevate vÔimalike trahvide, aktsiiside ja maksuintresside osas ning vÔimalike
Ă”iguslike vaidlustega seotud kulude kandmise osas. Eelöeldut arvestades ei loe MTÜ
Eesti Pakendiringlus ennast vÀhimalgi mÀÀral vastutavaks pakendite kogumise ja
taaskasutamise eest, mida taaskasutusorganisatsioon ei ole ise korraldanud vastavalt
pakendiseadusele ning mille eest ei ole esitatud arveid lÀhtuvalt avalikustatud teenustasu
mÀÀradest.

Soovitame pakendiettevÔtjatel lisaks endapoolsetele konsultatsioonidele tÀiendavate
kĂŒsimuste korral pöörduda Maksu- ja Tolliameti aktsiiside osakonna vĂ”i
Keskkonnaministeeriumi jÀÀtmeosakonna töötajate poole.

Lisaks teavitame Teid sellest, et kÀesoleva aasta aprillis tegi Eesti Maksumaksjate Liit
Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku tÀpsemalt reguleerida pakendiettevÔtja
tegevuskohas toimuvat pakendijÀÀtmete kogumist. Seda ettepanekut toetasid ka MTÜ
Eesti Pakendiringlus ning MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Paraku ei leidnud see
ettepanek selget toetust Riigikogu keskkonnakomisjonis ning kĂŒsimuse lahendmine lĂŒkati
edasi. Loodame, et sĂŒgisel vastuvĂ”etav pakendiseaduse muudatus reguleerib kĂ”nealust
kĂŒsimust selgelt ja arusaadavalt.

Lugupeetud pakendiettevĂ”tjad, Teie tĂ€iendavate kĂŒsimuste korral oleme valmis neid
meelsasti arutama, et leida pakenditega seonduvatele kĂŒsimustele parim ja Ă”ige lahendus.

Parimate soovidega

Aivo Kangus
MTÜ Eesti Pakendiringlus
MTÜ Eesti Elektroonikaromu
juhatuse esimees
+372 50 79 315

Lisa 1 ETO teabepÀring MTA-le ja Keskkonaministeeriumile
Lisa 2 Maksuameti vastus teabepÀringule
Lisa 3 Keskkonaministeeriumi vastus teabepÀringule 1
Lisa 4 Raidla Lejins & Norcous Ă”iguslik analĂŒĂŒs tariifidest erinevale tasustamisele

Keskkonnaministeeriumi seisukoht on ka avalikult kÀttesaadav dokumendiregistri
vahendusel http://dh2.envir.ee/atp/index.php?id=10351&op=doc_details&dok_id=607789&asutus_id=1


ĂŒles