est : eng : rus
Uudised
print
Pakendite kogumiss├╝steemi arendamine Tartus ja Narvas 0000-00-00
Perioodil 15.07.2014-31.08.2015 viis MTÜ Eesti Pakendiringlus ellu SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt ja Ühtekuuluvusfondi meetmest
"Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine"
rahastatud projekti "Pakendite kogumissüsteemi arendamine Tartus ja
Narvas".
 
Projekti eesmärgiks on arendada avalikku klaas- ja segapakendite ning
paberi kogumissüsteemi, mis loob elanikkonnale paremad võimalused liigiti
sorteeritud pakendite äraandmiseks kodukoha lähedal ning on eelduseks
pakendite laialdasemale taaskasutusse suunamisele.
 
Projekti raames loodi 30 uut kogumispunkti Tartu (19) ja Narva linnadesse
(11). Igas kogumispunktis on 3 konteinerit (klaaspakendi, segapakendi ja
paberi jaoks), kokku 90 konteinerit.

 


├╝les