Uudised
Taaksasutamist määrab iga, mitte rahvus 2016-04-29

Üheteistkümnes Euroopa riigis tehtud uuringu põhjal saab öelda, et erinevused jäätmete sorteerimise harjumuse osas ei jookse mitte rahvuse piire mööda, vaid sõltuvad hoopis vanusest. Mida vanemad on inimesed, seda teadlikumad nad on sorteerimisvajadusest.

Uuringu viis läbi klaasi taaskasutamisele keskendunud organisatsioon Friends of Glass ja seega keskendusid küsimused klaasi taaskasutamisele.

Uuringust selgus, et Euroopa elanikel on märkimisväärne teadlikkus jäätmete taaskasutamisest. Keskmiselt ütlesid vastajad, et nad suunavad nädalas taaskasutusse 6-20 klaaspakendit. Šveitsis taaskasutab klaaspakendeid 99,6% vastajatest, Saksamaal 88,6%, Prantsusmaal 74% ja Hispaanias 77%. Kõikide vastajate seas oli keskmiselt 94% neid, kes pidasid väga vajalikuks pakendite taaskasutamist.

Suurbritannia näitel võib välja tuua aga selle, et vanem põlvkond on teadlikum. Näiteks teadis vaid 50% 18-29 aasta vanustest vastajatest, et klaaspakendeid võib ümber töödelda lõputu arv kordi. 50-59 aastaste vastajate seas aga oli see teadlikkus 77%.


Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=398

MT EESTI PAKENDIRINGLUS. Kik igused kaitstud.