Uudised
Kaheksa EL liiget ei täida pakendidirektiivi 2016-04-29

Teatavasti näeb EL pakendi- ja pakendijäätmete direktiiv ette, et liikmesriigid peavad tagama taaskasutuse klaaspakendi osas vähemalt 60%, plastpakendi osas vähemalt 22,5%, paberpakendi osas vähemalt 60%, metallpakendi osas vähemalt 50% ning puitpakendi osas vähemalt 15% ulatuses turule pandud pakendi massist.

Kaheksa EL liikmesriiki pole neid sihtarve täitnud. Kõige kaugemal eesmärkide täitmisest on Poola ja Malta, kelledel on täitmata taaskasutusnõuded nelja materjali liigi osas. Poolal on täidetud nõuded vaid puidu osas ning Maltal plasti osas. Ungaril, Küprosel ja Horvaatial on täitmata nõuded kahe materjali liigi osas.

Lätil, Leedul ja Portugalil on nõuded täitmata ühe materjali liigi - klaasi - osas. Klaas on ka see materjal, mille suhtes kõige enam ei suudeta nõudeid täita. Kaheksast riigist on vaid Horvaatia see, kes on täitnud klaasi taaskasutamise sihtarvu. Horvaatial on aga nõuded täitmata puidu ja metalli osas.


Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=399

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.