Tutvustus

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on:

1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;
2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise;
3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest

Pakendite kogumine

Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Oleme üle Eesti paigaldanud üle 2000 pakendikogumise konteineri.

Pakendite sorteerimine

Kõiki pakendeid peab peale kogumist ja enne taaskasutamisse suunamist sorteerima. Mida rohkem sorteeritakse pakendeid kohapeal seda vähem on vaja neid hiljem sorteerida. Sorteerimise osas teeme koostööd kõikide Eestis asuvate sorteerimisjaamadega

Pakendite taaskasutamine

Pakendite taaskasutamisel püüame leida parimaid pakkumisi. Võrdsete pakkumiste korral eelistame kohalikke ümbertöötlejaid.


Pakendite kogumist, sorteerimist ja taaskasutamist finantseerime pakendiettevõtjate poolt Eesti Pakendiringlusele makstavatest tariifidest.

OÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse liikmed on Maivi Ots ja Marten Amjärv

Eesti Pakendiringlus on akrediteeritud keskkonnaministri poolt. Akrediteering saadaval .jpg formaadis  

Video pakendite sorteerimisest. Vaata videot

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=2

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.