Tarbijale

Vastavalt pakendiseadusele on tarbijal õigus pakendijääke tasuta ära anda. Pakendijääkide kogumiseks on paigaldatud kõikidesse omavalitsustesse pakendikonteinerid.

Pakendijääkide kogumine käib üldjuhul konteineritega - sinisega tähistatud konteiner on mõeldud paberpakendite jaoks ning kollasega tähistatud konteiner plastist, metallist ja klaasist pakendite jaoks. Järjest enamates kohtades oleme lahutanud klaasikogumise metallist ja plastist ning sellistes kohtades on klaasikogumise konteiner tähistatud rohelise värviga ning plasti ja metalli konteiner kollase värviga.

Tarbijad peavad silmas pidama, et pakendijääkide kogumine toimub nende taaskasutamise eesmärgil. Ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid. Pakendeid ei pea küll seebi ja harjaga pesema, kuid loputamine peaks olema küll paljude pakendite puhul teostatav.

Lisaks konteinerkogumisele on paljudes piirkondades korraldatud pakendijääkide kogumine kilekottidega.

Pakendiseadus näeb ette alates 2009. aastast kogumiskonteinerite tiheduse järgmiselt:
- maapiirkondades üks kogumispunkt 500 elaniku kohta
- linnades asustustihedusega 500 kuni 1000 elanikku ruutkilomeetri kohta üks punkt 1000 meetri raadiuses
- linnades asustustihedusega üle 1000 elaniku ruutkilomeetri kohta üks punkt 500 meetri raadiuses

Lähima kogumispunkti asukohta saab otsida pakendiringluse kodulehelt "üleriigilise kogumisvõrgu" lingi alt.

Vaata ka videot pakendite sorteerimisest. Vaata videot

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=4&page_id=11

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.