Ettevõtjale

Ettevõtetes tekkiv pakend ületab massilt kodumajapidamiste pakendeid ja vajab seega eraldi tähelepanu.

Ettevõttes tekkivad puitpakendid on võimalik võtta ringlusesse läbi puitaluseid kokkuostvate firmade või suunata energiakasutusse. Juhime tähelepanu, et puitaluste kütmine ei ole küll keelatud ega karistatav, kuid seda ei loeta taaskasutuseks (välja arvatud juhul, kui köetakse jäätmeloa alusel).

Ettevõttes tekkivad plastpakendijäätmed tuleks võimaluse korral sorteerida vastavalt plasti liigile. Pakendiringlus pakub siinkohal välja lisaks tavapärastele kogumisvahenditele 250-liitriseid kilekotte koos raamidega või kuubiseid big-bage.

Ettevõttes tekkivad paberi- ja papijäägid tuleks koguda samuti teistest pakendiliikidest eraldi. Suuremate papikoguste puhul tuleks kaaluda papipressi paigaldamist.

Metallpakenditega on üldjuhul probleeme vähem, sest metall on piisavalt väärtuslik materjal kuid vajadusel aitame loomulikult ka meie metallijäätmete käitluseks lahendusi otsida.

Tihti esineb pakendijäätmete käitlemisel mõiste ”taaskasutustõend”. See on dokument, mis kinnitab, et pakendiettevõte on andnud vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele üle teatud koguse sorteeritud pakendijääke taaskasutuse eesmärgil. Taoliseid dokumente tuleb koguda ja säilitada, kui pakendijääkide kogumine ei ole korraldatud Eesti Pakendiringluse poolt.

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=4&page_id=12

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.