KOV

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse esindajale

Eesti Pakendiringluse esimese tegevusaasta eesmärk oli luua üleriigiline konteinervõrk, mis on ka nüüdseks täidetud. Tänaseks on kaasatud Eesti Pakendiringluse pakendikogumissüsteemiga kõik omavalitsused. Edaspidises tegevuses monitoorime ja analüüsime konteinerite kogumistulemusi ning täiendame või optimeerime kogumisparki.

Ootame kohalikelt omavalitsustelt ettepanekuid täiendavate konteinerite paigaldamiste kohta ning ka lihtsalt tagasisidet konteinerite toimimisest. Samuti juurutame järjest enamates piirkondades pakendijääkide kogumist kilekottidega. Ka selles osas ootame kohalike omavalitsuste ettepanekuid.

Juhime tähelepanu, et papp- ja paberpakendi konteinerite paigaldamisel soovime kulude jagamist kohaliku omavalitsuse, korteriühistu või teiste tellija rollis olevate isikutega. Kulude jagamise põhjendus on see, et lisaks paberpakendile laekub papi- ja paberikonteinerisse üle 50% ulatuses ka vanapaberit (ajalehti, reklaami jne), mille käitlemiseks puuduvad meil vahendid.

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=5

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.