Lepingud
Lepingute sõlmiseks on mitu varianti. Teise variandina palume Teil trükkida leping välja kahes eksemplaris. Lisada Teie ettevõtet puudutavad andmed ja allkirjaõiguslikul isikul allkirjastada. Tulenevalt pakendiseadusest on pakendimaterjali liigipõhised tariifid kõigile pakendiettevõtjatele võrdsed. Täiendavate küsimuste või ettepanekutega palume pöörduda leheküljel toodud kontaktandmetel.

Kahes eksemplaris allkirjastatud leping palume saata OÜ Eesti
Pakendiringlus aadressil: Vana-Narva mnt 26, Maardu 74114

 Allkirjastaud lepingud saadame tagasi Teie poolt allkirjastatud lepingus toodud aadressile.
 

Pakendite ja pakenditest moodustunud jäätmete kogumise ja taaskasutamise leping (.pdf)

Pakendiettevõtja lepingu lisa nr.2. aruande vorm PDR vormingus

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=7&page_id=28

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.